Mercedes Benz CPH

CSR, Miljø- og Kvalitetsledelse

CSR, miljø- og kvalitetsledelse hos Mercedes-Benz CPH.

Som en del af Daimler-koncernen arbejder Mercedes-Benz CPH aktivt efter den overordnede koncernpolitik indenfor CSR, miljø- og kvalitetsledelse.

Daimler AG var en af ​​de stiftende medlemmer af FN Global Compact. Daimler AG’s Code of Conduct, kaldet Integrity Code, implementerer de 10 principper i UN Global Compact.

Miljøledelsen på koncernniveau omfatter miljøcertificering af alle fabrikker, som producerer Mercedes-Benz produkter. Miljøhensynet har fokus på produkterne set i et livscyklusperspektiv, herunder design, produktion, drift og bortskaffelse. De væsentlige miljøforhold for den enkelte Mercedes-Benz model indenfor såvel personbiler, transportere og lastbiler er beskrevet og kan findes på Mercedes-Benz Danmark’s hjemmeside.

Daimler koncernen har et verdensomspændende kvalitetscertifikat efter standarden ISO 9001.

Som et led i den overordnede koncernpolitik er alle lokationer og aktiviteter hos Mercedes-Benz CPH certificeret efter miljøstandarden ISO 14001 og kvalitetsstandarden ISO 9001.

Aktiviteterne hos Mercedes-Benz CPH omfatter salg af personbiler, transportere og lastbiler til erhverv og private, samt service, reparation og salg af tilbehør og reservedele til bilerne.

 • Mercedes-Benz CPH har implementeret Integrity Code, der navnlig beskytter menneskerettighederne, grundlæggende arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og anti-korruption.
 • Integrity Code indgår som en del af vores Velkomstpakke og Introduktionskursus til nye medarbejdere. Principper og værdier i Integrity Code formidles til alle medarbejdere via Web-kursus.
 • Principperne i Integrity Code indgår i samarbejdet med leverandører og kunder.
  Mercedes-Benz CPH’s miljø- og kvalitetsledelsessystem certificeret iht. ISO 14001 hhv. 9001 er organiseret decentralt og koordineres af vor kvalitets- og miljøkoordinator, som ligeledes sikrer udvikling af systemet.
 • Mercedes-Benz CPH har endvidere en arbejdsmiljøorganisation, som varetager generelle såvel som lokale spørgsmål vedr. arbejdsmiljø i organisationen.
  Arbejdsmiljøforhold indgår på lige fod med kvalitet og ydre miljøhensyn og styres primært gennem arbejdspladsvurderinger (APV) og arbejdsmiljøplaner.
 • Konkrete fokusområder for miljø og arbejdsmiljø hos Mercedes-Benz CPH er styring af energiforbrug, håndtering af olier, kemikalier og affaldsprodukter, samt støj, ventilation og ergonomi ved arbejdets udførelse.
 • Åbenhed er en væsentlig del af vores politik, og vi søger fortsat, gennem dialog med både organisationer, kommuner og Arbejdstilsyn, at sikre overholdelse af de gældende miljø- og arbejdsmiljøregler for alle arbejdsområder i virksomheden.
 • Kvalitetsarbejdet omfatter et CSI-program, som er baseret på vore kunders forventninger til Mercedes-Benz CPH. CSI-programmet omfatter kundetilfredshedsmålinger i forbindelse med både salg og service.
 • Kvalitetskontrol af både værkstedsudstyr og værkstedsarbejde foretages af Teknologisk Institut, som uvildig samarbejdspartner.

 

Miljø- og arbejdsmiljøpolitik hos Mercedes-Benz CPH.

Mercedes-Benz CPH skal arbejde aktivt og systematisk for at forebygge miljø-, klima- & arbejdsmiljøpåvirkninger i den daglige drift under hensyn til virksomhedernes formål, aktiviteter og tilgængelige ressourcer.

Den enkelte medarbejder skal tage ansvar for miljøpåvirkninger ved udførelsen af egne opgaver og derved medvirke til at minimere driftens samlede miljøpåvirkning.

Mercedes-Benz CPH skal:

 • sikre at love og bestemmelser omkring miljø som minimum er efterlevet
 • fastsætte mål for at sikre en løbende forbedring af miljø-, klima- & arbejdsmiljøforhold
 • sikre kommunikation vedr. miljø- og arbejdsmiljørelaterede emner internt og eksternt
 • sikre at den enkelte medarbejder er vidende om, hvordan egne arbejdsopgaver påvirker miljø- & arbejdsmiljø, samt hvordan disse påvirkninger kan minimeres eller undgås
 • forebygge arbejdsskader og arbejdsbetingede lidelser gennem information og tekniske hjælpemidler
 • begrænse forbruget af energi og materialer mhp især minimering af klimapåvirkninger
 • inddrage miljø- og arbejdsmiljøhensyn ved indkøb af produkter og i samarbejdet med leverandører/entreprenører
 • samarbejde med myndigheder og organisationer om forbedring af branche relaterede miljø- & arbejdsmiljøforhold
 • vise åbenhed om vores miljø- & arbejdsmiljøforhold.

 

Kvalitetspolitik hos Mercedes-Benz CPH.

Mercedes-Benz CPH skal levere ydelser/produkter til tiden, uden afvigelser og med et ensartet kvalitetsniveau, således at kundens krav og forventninger til enhver tid opfyldes.

Kvalitetsniveauet fastlægges med udgangspunkt i kundens behov under hensyn til Mercedes-Benz Danmarks produktprogram, gældende EU-regler samt dansk lovgivning.

Den enkelte medarbejder skal levere ydelser/produkter, der opfylder fastlagte kvalitetskrav til næste led i kæden frem til slutkunden.

Mercedes-Benz CPH skal:

 • fastsætte mål for at sikre en løbende forbedring af kvalitetsarbejdet
 • sikre at vi kun lover vore kunder, hvad vi kan holde
 • sikre optimal afhjælpning i tilfælde hvor kundens krav og forventninger ikke kan/vil kunne efterleves, samt sikre at årsagen findes og fjernes, så afvigelsen ikke gentages
 • sikre orientering af kunden om forhold, der er relevante for samhandelsforholdet
 • sikre intern og ekstern kommunikation omkring kvalitetsarbejdet
 • sikre at den enkelte medarbejder er vidende om, hvordan egne arbejdsopgaver udføres i overensstemmelse med kvalitetsstyringssystemet
 • inddrage kvalitetshensyn ved indkøb af produkter og i samarbejdet med leverandører/entreprenører
 • sikre en løbende forbedring af produkter/ydelser, leverancer og kommunikation i takt med kundens ændrede behov.

Ønsker du yderligere oplysninger om CSR-, Miljø- og kvalitetsarbejdet hos Mercedes-Benz CPH er du velkommen til at kontakte:

 
 

Peter Saaby
Kvalitets- og miljøkoordinator
Mercedes-Benz CPH A/S
tlf. 44 85 57 91
E-mail: peter.saaby@daimler.com

Hent denne side som PDF