Mercedes Benz CPH

Databeskyttelse.

Erklæring vedr. databeskyttelse/privacy statement – GDPR-compliant, with Google opt-in.

 

Ansvarlig i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning (DSGVO) e:

Mercedes-Benz CPH A/S (“vi”)

Ådalsvej 54 2970 Hørsholm

Denmark

E-mail: mercedesbenzcph@daimler.com

 

1. Databeskyttelse

Vi glæder os over dit besøg på vores hjemmesider og din interesse i vores tilbud. Beskyttelse af dine personrelaterede data er et vigtigt anliggende for os. I disse databeskyttelsesretningslinjer forklarer vi, hvordan vi indhenter dine personrelaterede data, hvad vi gør med dem, til hvilke formål og på hvilke retsgrundlag dette foretages, og hvilke rettigheder og krav der er forbundet med dette for dig. Derudover henviser vi til Daimlers databeskyttelsesretningslinje:

 

Daimler databeskyttelsesretningslinje.

 

Vores databeskyttelsesretningslinjer for anvendelsen af vores hjemmesider og databeskyttelsesretningslinje fra Daimler AG gælder ikke for dine aktiviteter på hjemmesider fra sociale netværk eller andre udbydere, som du kan få adgang til via links på vores hjemmesider. Du kan finde oplysninger på disse udbyderes hjemmesider om deres databeskyttelsesbestemmelser.

 

2. Indhentning og behandling af dine personrelaterede data

 

a.    Når du besøger vores hjemmesider, gemmer vi bestemte angivelser vedr. den browser og det styresystem, du bruger, dato og klokkeslæt for besøget, adgangsstatus (fx om du kunne fremkalde en hjemmeside eller modtog en fejlmeddelelse), brugen af hjemmesidens funktioner, de søgeord, som du eventuelt har indtastet, den hyppighed, hvormed du fremkalder de enkelte hjemmesider, betegnelsen af de hentede filer, den overførte datamængde, den hjemmeside, fra hvilken du er kommet hen på vores hjemmesider, og den hjemmeside, som du besøger fra vores hjemmesider ved, at du klikker på links på vores hjemmesider eller indtaster et domæne direkte i indtastningsfeltet i det samme faneblad (eller det samme vindue) i din browser, som du har åbnet vores hjemmesider i. Derudover gemmer vi af sikkerhedsmæssige årsager, særligt til forhindring og registrering af angreb på vores hjemmesider eller forsøg på bedrageri, din IP-adresse og navnet på din internetudbyder i syv dage.

 

b.    Andre personrelaterede data gemmer vi kun, hvis du meddeler os disse data fx inden for rammerne af en registrering, en kontaktformular, en rundspørge, en prisudskrift eller til gennemførelse af en kontrakt, og også i disse tilfælde kun i det omfang det er tilladt som følge af et af dig afgivet samtykke eller efter gældende retsforskrifter (du kan finde flere informationer om dette nederst i afsnittet „Retsgrundlag for behandlingen“).

 

c.    Du er hverken forpligtet lovmæssigt eller kontraktmæssigt til at afgive dine personrelaterede data. Det er dog muligt, at visse funktioner på vores hjemmesider er afhængige af afgivelsen af personrelaterede data. Hvis du ikke afgiver personrelaterede data i disse tilfælde, kan det føre til, at funktioner ikke eller kun i begrænset omfang står til rådighed.

 

3. Anvendelsesformål

 

a.  De personrelaterede data, der bliver indhentet ved et besøg på vores hjemmesider, anvender vi til at gøre disse så komfortable for dig som muligt samt til at beskytte vores IT-systemer mod angreb og andre retsstridige handlinger.

 

b.  Hvis du informerer os om yderligere personrelaterede data fx inden for rammerne af en registrering, en kontaktformular, en rundspørge, en prisudskrivning eller til gennemførelsen af en kontrakt, anvender vi disse data til de nævnte formål, til kundeadministration og – hvis det er nødvendigt – til afvikling og afregning af eventuelle forretningsforløb i det til dette nødvendige omfang.

 

4. Overførsel af personrelaterede data til tredjemand; social plug-ins

 

a.
Vores hjemmesider kan også indeholde tilbud fra tredjemand. Hvis du klikker på et sådant tilbud, overfører vi i det påkrævede omfang data til den pågældende udbyder (fx angivelse af, at du har fundet dette tilbud hos os og eventuelle yderligere informationer, som du allerede har oplyst på vores hjemmesider til dette formål).

 

b.

Hvis vi indsætter såkaldte „social plug-ins“ til sociale netværk som Facebook, Twitter og Google+ på vores hjemmesider, integrerer vi disse på følgende måde:

Når du besøger vores hjemmesider, er social plug-ins deaktiveret, hvilket vil sige, at der ikke sker nogen overførsel af data til udbyderen af disse netværk. Hvis du ønsker at bruge et af netværkene, skal du klikke på det pågældende social plug-in for at etablere en direkte forbindelse til serveren til det pågældende netværk. Hvis du har en brugerkonto hos netværket, og hvis du er logget på der, når du aktiverer det sociale plug-in, kan netværket tilknytte dit besøg på vores hjemmesider med din brugerkonto. Hvis du gerne vil undgå dette, skal du logge af netværket, inden aktiveringen af det sociale plug-in. Et socialt netværk kan ikke tilknytte besøg på andre Daimler hjemmesider, hvis du ikke har aktiveret et eksisterende socialt plug-in der.

Hvis du aktiverer et socialt plug-in, overfører netværket det indhold, der derved bliver
tilgængeligt, direkte til din browser, som integrerer det på vores hjemmesider. I denne situation kan der også ske dataoverførsler, der initieres og styres af
det pågældende sociale netværk. For din forbindelse til et socialt netværk, dataoverførslerne mellem netværket og dit system og for dine interaktioner på
denne platform gælder udelukkende databeskyttelsesbestemmelserne for det
pågældende netværk.

Det sociale plug-in forbliver aktivt, indtil du deaktiverer det eller sletter dine cookies.

Cookie-oplysninger

c.   Hvis du klikker på et link til et tilbud eller aktiverer et socialt plug-in, kan det være, at personrelaterede data ender i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der set fra den Europæiske Unions („EU“) synspunkt ikke kan sikre et „passende beskyttelsesniveau“ for behandlingen af personrelaterede data svarende til EU-standarderne. Tænk venligst på dette forhold, inden du klikker på et link eller aktiverer et socialt plug-in og dermed udløser en overførsel af dine data.

 

5. Evaluering af brugsdata (“tracking”) og brugsbaseret information (“(re)targeting”)

 

5.1 Generelt

 

Vi ønsker at tilpasse indholdet på vores hjemmesider så nøjagtigt til dine interesser som muligt og på den måde forbedre vores tilbud til dig. Med henblik på at identificere brugernes præferencer og især populære områder af websiderne benytter vi følgende såkaldte tracking-teknologier: Adobe Analytics, Google Analytics.

 

Med henblik på at skræddersy vores onlinemarkedsføring (f.eks. bannerannoncering) til dine brugsbaserede interesser gør vi brug af følgende såkaldte (re)tracking-teknologier: Adobe Target, Flashtalking von Simplicity Marketing Limited, Google Search Ad, Google Display & Video 360, Salesforce Data Management Platform.

 

Disse læses og bruges, når brugerne besøger andre websteder, der arbejder sammen med udbyderne af (re-)tracking-teknologier, med henblik på at kunne informere dig i overensstemmelse med dine interesser.

 

Ved hjælp af ovenstående teknologier registreres din interesse for vores produkter og tjenester via cookies på vores hjemmesider og (ved re-target) på tredjepartswebsteder. I dette tilfælde gøres der brug af tilfældige identifikatorer (såkaldte Cookie-id’er), der ikke forbindes med dit navn, adresse eller lignende information, selvom vi er opmærksomme på disse oplysninger (f.eks. fra en eksisterende kontrakt), medmindre du har givet samtykke.

 

Yderligere oplysninger fra de respektive leverandører vedr. ovennævnte teknologier og tilhørende behandling af personoplysninger kan fås via følgende Link:

 

Adobe: https://www.adobe.com/de/privacy.html
Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Simplicity Marketing Limited: https://www.flashtalking.com/de-privacy-policy/
Salesforce Data Management Platform (DMP): https://www.salesforce.com/de/company/privacy/

 

Af juridiske årsager er brugen af teknologi til tracking og (re)tracking undertiden kun tilladt med dit udtrykkelige samtykke (såkaldt Opt-In, se punkt 5.2). I andre tilfælde kan du modsætte dig brugen af sådanne teknologier på forespørgsel (såkaldt Opt-Out, se punkt 5.2.).

 

5.2 Brug af markedsføringsprodukter fra Google – opt-in

Markedsføringsprodukter fra Google (f.eks. Search Ad, Display & Video 360) aktiveres kun, når du giver udtrykkeligt samtykke hertil ved at klikke på knappen “Accepter” i den pågældende grænseflade. Forklaring på Cookie Information Layer (“opt-in”). Vi gemmer dit samtykke på din enhed i en cookie, så du ikke bliver bedt om dit samtykke igen, hver gang du besøger vores hjemmeside, såvel som af juridiske årsager sammen med IP-adressen og klokkeslættet på vores servere. Vi sletter disse oplysninger eller begrænser deres behandling, hvis du tilbagekalder dit samtykke eller senest 6 måneder efter, du sidst besøgte vores hjemmeside.

 

Hvis du fortryder, kan du tilbagekalde dit samtykke ved at klikke på følgende link:

 

Træk samtykke til markedsføringsprodukter fra Google tilbage

 

Hvis du vil slette cookies til markedsføringsprodukter fra Google, som er indstillet med dit samtykke, når du besøger vores websteder, kan du besøge Googles hjemmesider. På tidspunktet for oprettelsen af denne fortrolighedserklæring kan du bruge følgende link: https://adssettings.google.de/anonymous

 

5.3 Brug af teknologier fra andre udbydere – opt-out

 

Hvis du ikke vil have, at oplysninger om dit besøg på vores hjemmesider indsamles og analyseres ved hjælp af de nævnte tracking- og (re)tracking-teknologier, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod dette i forhold til fremtidig brug (“opt-out”).

 

Til teknisk gennemførelse af denne modsigelse indstilles en opt-out-cookie i din browser. Denne cookie anvendes kun i relation til din indsigelse. Bemærk venligst, at en opt-out cookie af tekniske årsager kun virker i den browser, hvor den er blevet placeret. Hvis du sletter en cookie eller anvender en anden browser eller en anden slutenhed, skal opt-out gentages. Nedenfor finder du den respektive opt-out-mulighed for de enkelte teknologier:

 

Adobe Analytics: https://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html
Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Flashtalking: https://www.flashtalking.com/optout/
Salesforce DMP: https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/sfmc/salesforce-dmp-consumer-choice/

 

Du kan administrere og deaktivere brug af cookies og renterelaterede oplysninger ved at engagere tredjeparter på følgende websted:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

 

5.4 Dataoverførsel i tredjelande

 

Ved brug af tracking- og (re)trackingteknologier kan data overføres til lande uden for EU, Island, Lichtenstein og Norge (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, EØS) og behandles der. Vær venligst opmærksom på følgende: I sådanne såkaldte tredjelande kan EU ikke kræve et “tilstrækkeligt beskyttelsesniveau” til behandling af personoplysninger, som overholder EU-standarder. Et sådant beskyttelsesniveau kan imidlertid skabes gennem specifikke foranstaltninger.

 

Dette gælder følgende teknologier, der bruges af Daimler, hvis du accepterer deres brug (opt-in) eller ikke har gjort indsigelse (opt-out):

 

Adobe Analytics: Overførsel af data i USA på baggrund af EU-U.S. Privacy Shield
Google Analytics og markedsføringsprodukter fra Google: Overførsel af data i USA på baggrund af EU-U.S. Privacy Shield
Flashtalking: Overførsel af data i USA på baggrund af EU-U.S. Privacy Shield
Salesforce DMP: Overførsel af data i USA på baggrund af standardforordninger

 

Når vi optimerer vores websteder og vores onlinemarkedsføring, bruger vi også kvalificerede serviceudbydere. Således foregår dataoverførsel til Indien på grundlag af EU-standardforordninger. Detaljer om certificering i henhold til det såkaldte EU-U.S. Privacy Shield findes på webstedet tilhørende den amerikanske regering (desværre kun officielt tilgængelig på engelsk): https://www.privacyshield.gov. Nærmere oplysninger om de øvrige foranstaltninger kan fås på forespørgsel fra os. Se afsnit 9.d. for at få kontaktoplysninger.

 

6. Sikkerhed

Vi anvender tekniske og organisatoriske sikkerhedstiltag for at beskytte de data fra dig, som vi administrerer, mod manipulation, tab, ødelæggelse og mod uberettigede personers adgang. Vi forbedrer fortløbende vores sikkerhedstiltag i henhold til den teknologiske udvikling.

 

7. Retsgrundlag for behandlingen

 

a.    I det omfang du har givet os dit samtykke til behandlingen af dine personrelaterede data, udgør dette retsgrundlaget for behandlingen (art. 6 afsnit 1 underafsnit a i DSGVO).

 

b.    Til en behandling af personrelaterede data med henblik på formidling eller opfyldelse af en kontrakt med dig udgør art. 6, afsnit 1, underafsnit b i DSGVO retsgrundlaget.

 

c.    Hvis behandlingen af dine personrelaterede data er nødvendig for, at vi kan opfylde vores retslige forpligtelser (fx til opbevaring af data), er vi berettiget til dette i henhold til art. 6, afsnit 1, underafsnit c i DSGVO.

 

d.      Derudover behandler vi personrelaterede data med henblik på varetagelsen af vores berettigede interesser samt tredjemands berettigede interesser i henhold til art. 6, afsnit 1 underafsnit f i DSGVO. Opretholdelse af funktionaliteten af vores IT-systemer, markedsføring af egne og fremmede produkter og serviceydelser (til dels under anvendelse af tracking, targeting eller retargeting, se punkt 5 og 6 i disse databeskyttelsesretningslinjer) og dokumentation af forretningskontakter som påkrævet ved lov udgør sådanne berettigede interesser. Vi tager inden for rammerne af den påkrævede interesseafvejning især hensyn til typen af personrelaterede data, behandlingens formål, de specifikke forhold for behandlingen og din interesse i at holde dine personrelaterede data fortrolige.

 

8. Sletning af dine personrelaterede data

Din IP-adresse og navnet på din internetudbyder, som vi kun gemmer af sikkerhedsmæssige årsager, sletter vi efter syv dage. Derudover sletter vi dine
personrelaterede data, så snart det formål, med hvilket vi har indhentet og behandlet dataene, bortfalder. Ud over dette tidspunkt foretages der kun en lagring, hvis dette er nødvendigt i henhold til de love, forordninger eller øvrige retsforskrifter fra den Europæiske Union eller et medlemsland i den Europæiske Union, som vi er underlagt.

 

9. Berørtes rettigheder

 

a.      Som af databehandlingen berørt person har du ret til oplysninger (art. 15 DS-GVO), Berigtigelse (art. 16 DS-GVO), Sletning af data (art. 17 DS-GVO), Begrænsning af behandling (art. 18 DS-GVO) samt mulighed for dataoverførsel (art. 20 DS-GVO).

 

b.      Hvis du har givet samtykke til, at vi må behandle dine personrelaterede data, er du berettiget til at tilbagekalde samtykket til hver en tid. Retmæssigheden af behandlingen af dine personrelaterede data indtil en tilbagekaldelse berøres ikke af tilbagekaldelsen. Ligeledes forbliver en yderligere behandling af disse data uberørt på grund af et andet retsgrundlag, fx til opfyldelse af retslige forpligtelser (se afsnittet „Retsgrundlag for behandlingen“).

 

c.     Indsigelsesret
Du er berettiget til, på baggrund af årsager, der skyldes din særlige situation, til hver en tid at gøre indsigelse mod behandlingen af personrelaterede data vedrørende dig, der foretages på baggrund af art. 6, stk. 1 litra e) DS-GVO (databehandling i offentlig interesse) eller art. 6, stk. 1 litra f) DS-GVO (databehandling på grundlag af en interesseafvejning). Hvis du gør indsigelse, behandler vi kun fortsat dine personrelaterede data, hvis vi kan dokumentere tvingende, berettigede årsager til dette, der vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen har til formål at gøre retskrav gældende, at udøve eller forsvare retskrav.

 

d.    Vi beder dig sende dine krav eller forklaringer til nedenstående adresse alt efter mulighed: mercedesbenzcph@daimler.com

 

e.      Hvis du mener, at behandlingen af dine personrelaterede data strider imod lovmæssige forskrifter, er du berettiget til at klage hos en ansvarlig datatilsynsmyndighed (art. 77 DS-GVO).

 

10. Nyhedsbrev

Hvis du abonnerer på et nyhedsbrev, der tilbydes på vores hjemmeside, anvendes de data, der blev oplyst ved tilmeldingen til nyhedsbrevet, kun til afsendelsen af nyhedsbrevet, hvis du ikke har givet samtykke til en videregående anvendelse. Du kan til hver en tid afslutte abonnementet via den mulighed for afmelding, der foreligger i nyhedsbrevet.

 

11. Daimler AGs centrale adgangsservice

Med Daimler AGs centrale adgangsservice kan du tilmelde dig alle de hjemmesider og applikationer fra Daimler Gruppen og dens mærker, der er tilknyttet denne service. De brugsbetingelser, som gælder for den centrale adgangsservice, indeholder specielle databeskyttelsesvilkår. Du kan finde disse brugsbetingelser på registreringssiderne på de tilknyttede hjemmesider og applikationer under “Adgangsbetingelser”.

 

12. Cookies

Du kan finde informationer om de af os anvendte cookies og deres funktioner under vores cookie-oplysninger.

Cookie-oplysninger

 

 

Udgave: november 2018.