Mercedes Benz CPH

Vilkår og betingelser for eksterne leverandører.

Mercedes-Benz CPH A/S ‘generelle vilkår og betingelser vil gælde for alle køb af ikke-produktionsmateriale, tjenester eller aktiver foretaget af Mercedes-Benz, medmindre andet specifikt er angivet i kontraktforhold, der er forhandlet. Leverandøren har accepteret at være bundet af betingelserne ved at acceptere indkøbsordren, levere varerne eller udføre tjenesterne.

 

Almindelige indkøbsbetingelser.

Download Mercedes-Benz CPH A/S almindelige indkøbsbetingelser her.

Download her
 

Grundlæggende krav til informationssikkerhed.

Download Mercedes-Benz CPH A/S grundlæggende krav til informationssikkerhed her.

Download her
 

Særlige indkøbsbetingelser for ydelser.

Download Mercedes-Benz CPH A/S særlige indkøbsbetingelser for ydelser her.

Download her
 

Særlige indkøbsbetingelser MBST36.

Download Mercedes-Benz CPH A/S særlige indkøbsbetingelser MBST36 her.

Download her
 

Compliance Awareness Module.

Compliance Awareness Modulet er beregnet til at give dig en ikke-bindende oversigt over overholdelsesmål og -principper, der i øjeblikket er gældende hos Daimler AG og for at formidle Daimler AGs forventninger til sine leverandører.

Compliance Awarness Module