Mercedes Benz CPH

Politik for beskyttelse af personlige oplysninger på Facebook.

https://www.facebook.com/MercedesBenzCPH/
https://www.facebook.com/MercedesBenzCPHVarebiler/

 

Ovenstående Facebook-sider drives af:

Mercedes-Benz CPH A/S
Ådalsvej 54
2970 Hørsholm
Danmark
E-mail: mercedesbenzcph@daimler.com

 

Til registrering og yderligere bearbejdelse af personlige brugerdata på websiderne fra Facebook er Facebook Ireland Limited (“Facebook”) grundlæggende ansvarlig. Vær venligst opmærksom på, at Facebook også indsamler og bearbejder bestemte informationer, når du besøger vores Facebook-side, hvis du ikke har nogen Facebook-brugerkonto eller ikke er logget ind på Facebook. Informationer til bearbejdelse af personlige data fra Facebook fremgår af dataretningslinjen (Privacy Policy) fra Facebook.

 

For os som driver denne Facebook-side er udelukkende din offentlige profil hos Facebook synlig. Hvilke informationer, der her kan ses, er afhængigt af dine indstillinger på din profil. Derudover bearbejder vi dine personlige data (som dit navn og indholdet i dine meddelelser, forespørgsler eller andre posts til os), når du kontakter os over vores Facebook-side. Vi bearbejder disse data så med det formål, at bearbejde dine posts og i givet fald besvare disse tilsvarende.

 

Desuden stiller Facebook os såkaldte side-insights-data til rådighed. I forbindelse med disse data drejer det sig om anonyme statistikker, som kan hjælpe os med at bedømme kvaliteten og indholdet på vores Facebook-side. Disse statistikker oprettes på baggrund af brugerdata, som Facebook indsamler via din interaktion med vores Facebook-side. Vi har ingen adgang til disse brugerdata. Over for os har Facebook forpligtet sig til primært at overtage og opfylde dine rettigheder, iht. den generelle EU-databeskyttelsesforordning (“DS-GVO”; se nedenfor for yderligere informationer) og stille dig det vigtige, som gælder for denne aftale, til rådighed.

 

Disse bearbejdelser beror på vores berettigede interesse iht. art. 6, stk. 1, litra f) i DS-GVO, især for at kunne komme i kontakt med dig, hvad dine forespørgsler eller posts angår, samt at genkende foretrukket brug (f.eks. antal af de såkaldte follower, antal af visninger af enkelte sider, brugerstatistikker efter alder, land og sprog) og så vidt muligt at tilpasse tilbuddet til målgruppen på vores Facebook-side, for at kunne forbedre denne.

 

Vi gemmer dine personlige oplysninger i vores systemer, dvs. uden for Facebook, når og så længe, som de er nødvendige til indsamlingsformål eller der består lovmæssig opbevaringspligt.

 

Du er hverken lovmæssigt eller kontraktmæssigt forpligtet til at afgive dine personrelaterede data. Det er dog muligt, at visse funktioner på vores hjemmesider er afhængige af afgivelsen af personrelaterede data. Hvis du ikke afgiver personrelaterede data i disse tilfælde, kan det føre til, at funktioner ikke eller kun i begrænset omfang står til rådighed.

Du har følgende rettigheder:

  • Du har iht. artikel 15 i DS-GVO ret til oplysning omkring de personlige oplysninger, som vi har gemt. Det betyder, at du har ret til at kunne forlange en bekræftelse fra vores side af, om der er blevet behandlet personlige data vedrørende dig, og hvis det er tilfældet, har du ret til oplysning om disse personlige data. Retten til oplysning omfatter blandt andet bearbejdelsesformålene, kategorierne for personlige oplysninger, som bearbejdes, og modtagerne eller kategorierne, over for hvilke de personlige oplysninger er blevet lagt eller lægges frem. Denne ret er dog ikke ubegrænset, da andre personers rettigheder kan begrænse din ret til oplysning.
  • Du har iht. artikel 16 i DS-GVO ret til at lade urigtige oplysninger blive rettet. Dette betyder, at du kan forlange af os, at vi retter ukorrekte personlige data vedrørende dig. Under hensyntagen til behandlingens formål er du berettiget til at forlange at få rettet ufuldstændige personlige data, også med en supplerende forklaring.
  • Du har iht. artikel 17 i DS-GVO ret til at de personlige oplysninger slettes. Det betyder, at du under bestemte forudsætninger har ret til at forlange af os, at personlige data vedrørende din person bliver slettet, og vi er forpligtet til at slette personlige data.
  • Du har iht. artikel 18 i DS-GVO ret til at forlange en begrænsning af bearbejdelsen i forbindelse med dine personlige oplysninger. Det betyder, at de pågældende data i dette tilfælde markeres og kun behandles af os til bestemte formål (f.eks. med dit samtykke eller for at gøre retslige krav gældende).
  • Du har iht. artikel 20 i DS-GVO, under bestemte forudsætninger i forbindelse med de pågældende personlige oplysninger, som du har stillet os til rådighed, ret til at modtage et struktureret, gængst og maskinlæsbart format og du har ret til at sende disse oplysninger til en anden ansvarlig person uden hindring.
  • Du har tilmed ret til henvende dig til den ansvarlige databeskyttelsesmyndighed, især i det EU-medlemsland, hvor du har din bopæl, eller der hvor det hævdes, at DS-GVO overtrædes.

 

Til udøvelse af disse rettigheder med henblik på databearbejdelsen gennem Facebook skal du kontakte Facebook direkte over de kontaktmuligheder, som Facebook har offentliggjort på dets websider. I andre tilfælde eller ved behov, bedes du sende os en e-mail til mercedesbenzcph@daimler.com

 

Under bestemte forudsætninger har du i forbindelse med grunde, som resulterer ud af din særlige situation, eller når personlige oplysninger anvendes til direct marketing formålet, til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod vores bearbejdelse af dine personlige oplysninger og vi kan være forpligtet til, ikke at bearbejde dine personlige oplysninger. Desuden har du, når personlige oplysninger bearbejdes til at drive direct marketing, enhver tid ret til at gøre indsigelse imod vores bearbejdelse, hvad angår dine personlige oplysninger, til den slags reklameformål. Dette gælder også for profiling, såfremt det er forbundet med sådan direkte reklame. I det tilfælde bliver de personlige data ikke længere behandlet af os i forbindelse med disse formål. Til udøvelse af din indsigelsesret bedes du så vidt muligt sende en e-mail til mercedesbenzcph@daimler.com

 

Yderligere informationer om, hvordan vi behandler personlige oplysninger, finder du i Daimler databeskyttelsesretningslinje

https://www.daimler.com/data-protection-policy

 

Udgave: Oktober 2018