Bæredygtig transport.

Fordele og behov skal styre valget.

Det er ikke længere nok med ambitiøse målsætninger for miljøet. Der er brug for løsninger, der kan bringe os videre her og nu. Mercedes-Benz har en strategi, der både bringer os tættere på emissionsfri kørsel og sætter os i stand til at opfylde de mange krav til mobilitet, et moderne samfund stiller. Kort fortalt mener vi, at det er fordele og behov, der skal styre valget af teknologi, ikke omvendt.

Ingen teknologi kan løse alle behov.

Vi tror på, at man på vej mod målet, skal arbejde med alt det, der kan løfte den grønne dagsorden – for ingen enkelt teknologi kan løse alle behov. Derfor arbejder vi med alle teknologier på at udvikle de miljøvenlige og økonomiske løsninger, der bedst løser behovene inden for en given transporttype. Og kan allerede levere løsninger med el, hybrid, gas og brændselsceller.

Bæredygtighed i praksis.

Mercedes-Benz CPH er certificeret efter ISO 14.001 for miljøledelse. Dertil kommer konkrete tiltag for at forbedre bæredygtigheden. For eksempel er vore vaskehaller installeret med biologiske rense- og recirkuleringsanlæg. Her forbruger en bilvask kun 14 liter vand mod 177 liter i en traditionel vaskehal. Vi har stor erfaring i samarbejde med det offentlige. Men vi ved også, at enhver transportopgave er speciel og har mange sider, der skal tages i betragtning – både tekniske, politiske, økonomiske og medarbejdermæssige. Vi er altid klar til at tage et møde, hvor problemstillingerne lægges frem og diskuteres – hvad enten de handler om et specifikt transportbehov eller om mulighederne for en fremtidig bæredygtig dagsorden.

Tal med os.

Dennis Guldhammer
Udbud- og Kontraktansvarlig

Offentlig salg
Mercedes-Benz CPH A/S
Ventrupparken 12,
DK-2670 Greve

Tlf.: +45 4485 5757
Direkte: +45 4341 5235
Mail: dennis.guldhammer@daimler.com

Salg til det offentlige

Styr på transporten? Vi kan hjælpe med at holde hjulene i gang.

Økonomi og drift

Vi har stor erfaring i samarbejde med det offentlige.

Vi sælger ikke biler, men mobilitet og løsning af dine transportopgaver.

Bæredygtig transport

Det er ikke længere nok med ambitiøse målsætninger for miljøet. Der er brug for løsninger. Vi har erfaringen.

Bilerne som arbejdsplads

Vi har stor erfaring i samarbejde med det offentlige. Det handler først og fremmest om sikkerheden, men også arbejdsmiljøet.